Laatste Nieuws

 
De eend van Maaike heeft de hoofdrol in een videoclip van ‘Kriegel’  

 

 

 

Concept agenda (aankomende vergadering):
1. TPVjournaal 
2. Zaterdag soeprit??
3. Kramperen
-stand van zaken
-wat kunnen, willen én moeten we voorbereiden
4. Volgende vergaderafspraak
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting liefst 21 uur maar uiterlijk 21.30

 
 
 
 
 

 

 

Contact Us